1
2

Lądowisko dla śmigłowców przy Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

3
4

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

5
6
7

Oświetlenie wewnętrzne terminala w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi

8

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Szukaj  

Wykonawstwo

Firma Golland oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

» wykonawstwo robót elektroenergetycznych, infrastruktury i instalacji lotniskowych (budowa rozdzielnic niskiego napięcia, budowa tras kablowych, wykonywanie pomiarów ochronnych niskiego napięcia);

» montaż oświetlenia nawigacyjnego (lampy strefy podejścia, FATO oraz TLOF);

» montaż oświetlenia przeszkodowego (niskiej i średniej intensywności);

» montaż informacyjnych znaków pionowych;

» montaż urządzeń specjalistycznych (sterownik główny, moduł sterowania radiowego, regulator stałoprądowy, moduł latarni lotniskowej, system sterowania i monitorowania);

» montaż, ustawianie i regulacja urządzeń PAPI i APAPI (wzrokowego wskaźnika ścieżki podejścia);

» oznakowanie poziome powierzchni lądowiska;

» uruchamianie i dokonanie optymalizacji mocy regulatorów stałoprądowych;

» uruchamianie systemu sterowania radiowego oraz zdalnego;

» konfuguracja parametrów systemu sterowania;

» przeprowadzanie szkoleń personelu z zakresu obsługi systemu sterowania;

» doradztwo techniczne w zakresie montażu i uruchomienia sprzętu specjalistycznego oraz doboru rozwiązań dla danego systemu;

» kompleksowe prace budowlane obejmujące budowę nawierzchni lądowisk łącznie z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową.