1
2

Lądowisko dla śmigłowców przy Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

3
4

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

5
6
7

Oświetlenie wewnętrzne terminala w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi

8

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Szukaj  

Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych wraz z zapewnieniem komunikacji z SOR w W.S.S. w Zgierzu

2012 r.

Wykonanie drogi przy nawierzchni przyziemienia wraz z chodnikiem, przebudowa i remont istniejącej nawierzchni dojazdu do SOR, ułożenie nawierzchni strefy przyziemienia, wykonanie nawierzchni pola wzlotów, wykonanie opaski wyznaczającej pole wzlotów, wykonanie ogrodzenia lądowiska oraz kanalizacji deszczowej wraz z betonowym osadnikiem koalescencyjnym.

Dostawa i montaż: świateł obszaru przyziemienia i oderwania od ziemi, strefy końcowego podejścia i startu, świetlnego systemu podejścia; opraw oświetlenia przeszkodowego; systemu wzrokowego wskaźnika ścieżki podejścia; latarni lotniskowej; wskaźnika kierunku wiatru.

Montaż i uruchomienie zainstalowanego, w kontenerze obsługi, systemu sterowania wraz z instalacją wewnętrzną; montaż elementów grzejnych w nawierzchni przyziemienia.

Przeprowadzenie szkolenia załogi personelu medycznego.

Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej lądowiska oraz uzyskanie decyzji o wpisie lądowiska do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.