1
2

Lądowisko dla śmigłowców przy Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

3
4

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

5
6
7

Oświetlenie wewnętrzne terminala w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi

8

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Szukaj  

Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z elementami zagospodarowania terenu.

2013 r.

Wykonanie nasypu pod strefę przyziemienia, nawierzchni pola wzlotów i drogi dojazdowej do lądowiska; wykonanie drogi przy nawierzchni przyziemienia, przebudowa i remont istniejącej nawierzchni dojazdu do SOR; ułożenie nawierzchni strefy przyziemienia, wykonanie nawierzchni pola wzlotów; wykonanie ogrodzenia lądowiska.

Dostawa i montaż oświetlenia nawigacyjnego wraz z systemem wzrokowego wskaźnika ścieżki podejścia HAPI.

Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze dojazdowej do lądowiska; montaż i uruchomienie monitoringu.

Montaż i wyposażenie kontenera technicznego przy płycie lądowiska.

Montaż i uruchomienie systemu sterowania lądowiskiem (w kontenerze obsługi oraz SOR).

Przeprowadzenie szkolenia załogi personelu medycznego i technicznego.

Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej lądowiska oraz uzyskanie decyzji o wpisie lądowiska do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.